Pasek postępu rejestracji
Krok 1- Dane do fakturyKrok 2 - Dane uczestnikówKrok 3 - Podsumowanie i wydruk zamówienia

 

 

Formularz zamówienia udziału w konferencji CyberHuman

 


Dane rejestrującego - wpisz dane osoby rejestrującej uczestników


Rejestracja w tym momencie nie jest możliwa, można jej dokonywać tylko między 2018-01-05 14:51:00, a 2019-04-18 18:00:00.

 

Po użyciu przycisku "zapisz" zostaniesz przekierowany na stronę, na której będziesz mógł wpisywać uczestników konferencji.

 

 

 
Zobowiązujemy się do wniesienia opłaty za złożone zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury pro forma.
W przypadku braku terminowej płatności zniżka zostanie anulowana. Terminowa wpłata jest warunkiem uczestnictwa.
 
 
Wpłaty dokonamy przelewem na konto:
ORA&Funksters Tomasz Sławiński
ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa
NIP 951 180 52 41
Idea Bank: 84195000012006043994560002
 
 
Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać do 4 kwietnia 2018 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego, pocztą elektroniczną na adres cyber@ptbrio.pl.
Rezygnację z udziału w konferencji wymaga formy pisemnej.
Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.
Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
Uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych konferencji i Towarzystwa.
 
Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku obsługę konferencji CyberHuman zapewnia firma ORA&Funksters.
Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Organizacji Konferencji.
 
 
 
Konferencja CyberHuman odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (http://www.kopernik.org.pl/).
 
 
 
Biuro Organizacji: 
ORA&Funksters Tomasz Sławiński
ul. Szarotki 11
02-609 Warszawa
tel. 22 649 97 74
cyber@ptbrio.pl
 

 Strona została stworzona przez 24 Development.